Skip to content

Mark Steinmetz

South

March 21 – May 11, 2002

Margaretha, Athens, Georgia, 1999
Melissa, Athens, Georgia, 1995
Carey, Farmington, GA, 1996
Athens, Georgia, 1996
Jittery Joe's, Athens, Georgia, 1996
Turtletown, TN, 1995
Off Highway 441, Georgia/North Carolina line, 1997
New Orleans, LA, 1995
Knoxville, TN, 1992
Cocke County, TN, 1991
Knoxville, TN, 1992
Off Interstate 40, Knoxville, TN, 1993
Athens, GA, 1997
Atlanta, GA, 1998
Back To Top